Algemeen

Wat is JCI?

JCI (Junior Chamber International) is een internationale organisatie met circa 170.000 leden in ongeveer 116 landen. Over heel Nederland verspreid zijn er circa 100 kamers met ongeveer 2000 leden. Binnen Duitsland zijn er meer dan 10.000 actieve leden in ongeveer 210 kamers. De organisatie is niet politiek of religieus gebonden. JCI heeft als non-gouvernementele organisatie de hoogste adviesstatus bij de Verenigde Naties.

Wat is het doel van JCI?

JCI is gebaseerd op vier pijlers: Business, Community, Training en International. Op elk van die gebieden kunnen leden zich ontwikkelen. Dat kan bijvoorbeeld door het volgen van trainingen of door een opleiding te volgen om zelf trainer te worden en vervolgens binnen JCI trainingen te gaan geven. Ook kun je leren business te doen en een netwerk op te bouwen of projecten op te zetten voor goede doelen. Het bezoeken en organiseren van internationale congressen is een andere manier om je te ontwikkelen. De mogelijkheden zijn groot. De overkoepelende factor is ‘fun’, want het blijft een vrijetijdsbesteding en dat moet natuurlijk wel leuk blijven!

Wat is de visie van JCI?

“To be the leading global network of young active citizens”

Wat is de missie van JCI?

“To provide development opportunities that empower young people to create positive change”

 

JCI WJ Noabers

Wat is JCI WJ Noabers?

JCI WJ Noabers is de eerste grensoverschrijdende juniorkamer in de wereld met leden uit  twee verschillende landen, in ons geval Nederland en Duitsland. Onze leden werken en wonen in het grensgebied van de Nederlands-Duitse grens. Al onze leden hebben een interesse in grensoverschrijdend contact en willen graag het beste van beide culturen combineren.

Wat is het verschil tussen Nederlandse JCI’s en Duitse WJ’en?

De Nederlandse JCI’s hebben een andere ontstaansgeschiedenis dan de ontstaansgeschiedenis die de Duitse WJ’en (Wirtschaftsjunioren) hebben. De Nederlandse tak is ontstaan in navolging van de Verenigde Staten. De Duitse Wirtschaftsjunioren bestonden al voordat zij deel uitmaakten van JCI. Vanaf 1958 maken de Duitse WJ’en deel uit van JCI. Beide takken bestaan uit jonge ondernemers die in hun vrije tijd samen impact willen maken op de maatschappij, maar doordat ze op een andere manier ontstaan zijn, hebben de Nederlandse kamers meer een blik buiten Nederland en de Duitse kamers meer een blik binnen Duitsland.

Vanaf de oprichting van de Wirtschaftsjunioren werken zij nauw samen met de IHK (Industrie- und Handelskammer oftewel, de Duitse KvK). De secretaris van een Duitse WJ-kamer is daardoor bijna altijd een medewerker van de IHK. Door de samenwerking met de IHK is de inhoud van de projecten die Duitse WJ-kamers organiseren vaak meer gericht op ondernemerschap of politiek.

Een ander verschil is dat de Nederlandse tak van JCI meerdere kamers heeft die samenkomen bij nationale bijeenkomsten. Duitsland is een stuk groter, dus de Duitse kamers komen niet alleen samen in nationaal verband, maar ook in regionaal verband. Onze kamer hoort bij de regio Hanseraum. Binnen Duitsland hebben de kamers uit dezelfde regio meer contact met elkaar dan dat de verschillende kamers in Nederland contact hebben. Op nationaal niveau hebben de kamers in Duitsland echter minder contact.

Wat is het verschil met andere netwerk-/serviceclubs?

In tegenstelling tot andere serviceclubs heeft JCI een minder verplicht karakter. Je hebt niet een verplicht aantal uren dat je aanwezig moet zijn of verplichte avonden. Een lidmaatschap bij de Noabers is echter ook niet vrijblijvend. Er wordt een actieve houding verwacht. Hoe je daar een invulling aan geeft is geheel aan jou.

Een ander verschil met sommige serviceclubs is dat een lidmaatschap bij de Noabers voor zowel mannen als vrouwen openstaat. Wij geloven in de kracht van verscheidenheid. Dit komt ook naar voren in ons grensoverschrijdende karakter.

Het laatste verschil dat we hier noemen, is dat JCI voor jonge ondernemende mensen is. In afwijking van andere netwerkclubs en serviceclubs, heeft JCI een leeftijdsgrens. Leden van Noabers hebben allemaal een leeftijd tussen de 25 en 40.

 

Wat is de meerwaarde van een lidmaatschap bij de Noabers?

Een lidmaatschap bij de Noabers geeft de mogelijkheid om met andere jonge ondernemers van gedachten te wisselen over werk gerelateerde onderwerpen. Onze leden hebben allemaal een andere achtergrond waardoor je veel verschillende zienswijzen meekrijgt.

Bovendien is een lidmaatschap bij de Noabers een verrijking voor je persoonlijke ontwikkeling. JCI gelooft in ‘Learning by doing’. Door de verschillende projecten en trainingen heb je bij de Noabers veel mogelijkheden om een betere versie van jezelf te worden.

Doordat de Wirtschaftsjunioren nauw samenwerken met de IHK, heeft het bestuur van de Noabers minimaal één keer per jaar een overleg met de directeur van de IHK Osnabrück, Emsland & Grafschaft Bentheim. Ook wordt de kamervoorzitter uitgenodigd voor verschillende bijeenkomsten van de IHK. Een lidmaatschap bij de Noabers biedt je dus ingangen in Duitsland die je normaal gesproken niet snel zal hebben.

Welke taal wordt gesproken?

Iedereen spreekt zijn of haar eigen taal. E-mails naar leden of notulen worden altijd in het Nederlands en Duits gestuurd.

Hoeveel activiteiten zijn er per jaar?

Wij hebben elke 3e dinsdag van de maand onze Stammtisch. Ook organiseren we ieder jaar rond juni een Event auf der Grenze en we organiseren ieder jaar in december of januari een gala-avond. Daarbuiten  worden er ieder jaar meerdere projecten en events georganiseerd door de verschillende projectgroepen van Noabers of door andere JCI/WJ-Kamers. Deelname aan deze Events is vrijblijvend, maar dit maakt een lidmaatschap in ieder geval interessanter.

Ben ik verplicht om te komen?

Je bent niet verplicht om overal aanwezig te zijn, maar we verwachten wel dat je een actieve invulling geeft aan je lidmaatschap. Zo verwachten we dat je bij ongeveer 9 Stammtische aanwezig bent. Bovendien kun je aanwezig zijn bij events of een bijdrage leveren door met een projectgroep een project te organiseren. Bij de Noabers zijn we op zoek naar leden die het leuk vinden om een gezonde balans te creëren tussen aanwezigheid bij events en het zelf organiseren van projecten.

 

Lid worden

Wat kost het?

Voor 2019 was de contributie vastgesteld op € 340. Dit bedrag omvat onder andere de diners tijdens de Stammtische, deelname aan het Event auf der Grenze en deelname aan de jaarlijkse gala-avond.

Hoe kan ik kijken of de Noabers iets voor mij zijn?

Als je interesse hebt in de Noabers, dan kun je altijd contact opnemen met één van onze leden. Zij kunnen je vrijblijvend meenemen naar een Stammtisch. We noemen mensen die interesse hebben in onze kamer een Potential. Als Potential mag je drie keer aansluiten bij een event, bijvoorbeeld bij een Stammtisch of het Event auf der Grenze. Na het derde bezoek ontvang je als Potential een e-mail van de ledencommissie met de vraag of je aspirant-lid wilt worden. Als je al eerder dan na drie events weet dat je aspirant-lid wilt worden, dan kun je dit tegen de ledencommissie zeggen. Zij sturen je dan al eerder een e-mail met alle informatie.

Wat is een aspirant-lidmaatschap?

Het aspirant-lidmaatschap is bedoeld om te kijken of een lidmaatschap bij de Noabers bij jou past. Het aspirant-lidmaatschap duurt ongeveer zes maanden. Je wordt aspirant-lid door een ingevuld aanmeldformulier terug te sturen naar de ledencommise. Daarna wordt je bij JCI Nederland en WJ Deutschland aangemeld als aspirant-lid ook krijg je een mentor toegewezen. Je betaalt dezelfde contributie als volwaardige leden en wordt net als onze andere leden opgenomen in de maillijst en de app-groep. Je kunt net zoals een volwaardig lid naar alle activiteiten. De verschillen met een volwaardig lidmaatschap zijn dat je geen stemrecht hebt bij besluiten die genomen worden tijdens een ALV, dat je geen bestuursfunctie kunt vervullen en dat je niet plaats kunt nemen in de ledencommissie.

Hoe word ik volwaardig lid?

Na ongeveer zes maanden heb je de mogelijkheid om je aspirant-lidmaatschap om te zetten naar een volwaardig lidmaatschap. Hiervoor moet je aan een aantal vereisten voldoen. Je moet minstens 3 kameractiviteiten bezocht hebben (zoals bijvoorbeeld de Stammtisch), je moet aan minstens één kameroverschrijdende JCI-activiteit deelgenomen hebben en je moet een installatie-opdracht uitvoeren.

Wil je je meer informatie over het lidmaatschap? klik dan hier